Jämtlands Läns Landstings logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Symbolbild för funktionen Dela med dig
Dela med dig

Du är här:

Innehåll

Smittskydd och Vårdhygien

Vi tar tempen på influensan!

Termometer - 50 = ingen förekomst av influensaaktivitet

230 = Extremt hög förekomst

190 = Mycket hög förekomst

150 = Hög förekomst

110 = Måttligt ökad förekomst

70 = Lätt ökad förekomst

30= Mycket låg förekomst

"Under v 15 fortsatte influensaaktiviteten att minska i länet. Två fall av influensa B konstaterades men inga fall av influensa A. Även på nationell nivå minskar förekomsten av influensa och luftvägsinfektioner domineras av rhinovirus samt RSV. Även antal samtal gällande magsjuka minskar men fortsatt rapporteras utbrott på förskolor.

Termometern visar förekomsten av influensaliknande sjukdom, grundat på samtalsstatistik till 1177 i Jämtland för v. 15"

Verksamhetsområde Smittskydd och Vårdhygien är Jämtlands läns landstings infektionsförebyggande enhet, med uppgift att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor i samhället och inom sjukvården. Arbetet är länsövergripande och sker genom epidemiologisk övervakning, smittspårning, information och utbildning. I uppgiften ingår även att bistå allmänheten med råd.

Kontaktinformation

Adress:
Östersunds sjukhus
831 83 Östersund

Besöksadress:
Köpmangatan, ingång 5
(Hus 12 plan 3)

Telefon:
063-15 31 30 (23130)
Fax:
063-15 39 98 (23998)

E-post:
smittskydd.vardhygien@jll.se

Smittskyddsläkare:
Micael Widerström
Tel: 063-15 43 53

Bitr. smittskyddsläkare
Johan Hansson
Johan Wiström
Sara Mörtberg
Tel: 063-15 43 53

Verksamhetschef
Maria Omberg
Tel: 063-15 43 03

Hygienläkare:
Rolf Lundholm
Tel: 063-15 31 30

Hygiensjuksköterska:
Barbro Forsberg
Tel: 063- 15 33 80

Hygiensjuksköterska:
Jessica Linder
Tel: 063-15 33 18

Smittskyddssjuksköterska:
Ingrid Svensson
Tel: 063-15 33 55

Handläggare:
Malin Rundvik Eriksson
Tel: 063-15 31 30

Sidansvarig: Maria Omberg, tel: +4663154303, e-post: maria.omberg@jll.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2014-04-14

Gå direkt till...

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
1177 Vårdguiden - Svar om sjukdomar och hälsa
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Jämtlands läns landsting

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00