Jämtlands Läns Landstings logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Symbolbild för funktionen Dela med dig
Dela med dig
Innehåll

Regler och kostnader för hörapparat

Foto: Johan Alp/bildarkivet.se

Foto: Johan Alp/bildarkivet.se

Kostnad
Avgiften för utprovning av hörapparat uppgår till 500 kronor, avgiften omfattar inte kostnaden för hörapparat. I avgiften ingår andra hjälpmedel du är berättigad till, alla besök under utprovningen samt framtida service, reparationer och jourbesök.

Landstinget står för hörapparatskostnaden upp till 3500 kr per hörapparat. Eventuellt överskjutande belopp betalar du själv. Under 2007 översteg cirka 2 % av utprovade hörapparater denna kostnad.
  
Borttappad eller förstörd hörapparat
Om hörapparaten p.g.a. ovarsamhet går sönder och ej går att reparera, eller att hörapparaten tappas bort, får du ersätta hörapparaten till fullt pris minus avskrivning. Apparaten skrivs av med 10 % per halvår. Är hörapparaten äldre än 5 år krävs ingen ersättning.
OBS! Du är ansvarig för hörapparaten även under utprovningstiden!

Till låns
Hörapparat och hjälpmedel är till låns från Hörcentralen. Om de inte används skall de återlämnas.
  
Byte av hörapparat
Efter avslutad utprovning byts inte hörapparaten ut till en ny om den inte döms ut av antingen tekniska eller hörselmässiga skäl. Denna bedömning görs av tekniker eller audionom på Hörcentralen. Vanligtvis skall en hörapparat hålla i minst 5 år.

Sidansvarig: Elin Wassdahl Nilsson, tel: +4663153671, e-post: elin.wassdahl-nilsson@jll.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2010-09-09.

Jämtlands läns landsting

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00