Skydda antibiotikan

Nyheter

 • 2016-02-08 16.22
  Välkommen till regiondagarna 2-3 mars


  Hur står det egentligen till i Jämtlands län? Och hur kommer det att bli i framtiden? Med omvärldsspaning, analyser, rykande färska befolkningssiffror osv. följer vi upp målen i de...
  ________________________________________________________________
 • En kvinna 2016-02-05 07.00
  Tinauppdraget en trygghet för äldre

  Tinauppdraget är ett sätt att hjälpa sjuka äldre att tryggt kunna bo kvar hemma.
  "Vem som helst som misstänker att något inte står rätt till med en äldre kan höra av sig", säger Mar...

  ________________________________________________________________
 • Martin Maripuu 2016-02-04 10.13
  Forskning kan leda till förbättrad behandling vid depression och bipolär sjukdom

  Martin Maripuu ST-läkare på psykiatrin i Östersund arbetar kliniskt och forskar parallellt. Han tycker att det varit bra att kunna kombinera detta, men härom veckan var han så slut...
  ________________________________________________________________
 • 2016-01-29 11.29
  Problem med telefonin löst

  De telefoniproblem som under fredagen drabbat främst hälsocentralerna i Jämtland Härjedalen är nu lösta.
  ________________________________________________________________

Hej och välkommen...

Björn Eriksson

Björn Eriksson

… till Region Jämtland Härjedalens provisoriska webbplats!

Region Jämtland Härjedalens uppdrag är att bedriva modern hälso- och sjukvård med hög kvalitet, ansvara för den regionala utvecklingen, för företagsstöd och kultur, för utbildning och forskning och en hel del annat. Det är ett brett uppdrag och det kan vi klara nu när vi samlar kompetens från olika områden i samma organisation och ser till att dra åt samma håll.

Patienter inom hälso- och sjukvården kommer inte att märka någon skillnad från tidigare, personal och rutiner är desamma. I fortsättningen kommer dock kallelser och remissvar med mera från Region Jämtlands Härjedalen – inte från Jämtlands läns landsting.

Sammanslagningen av de olika verksamheterna sker stegvis för att det

dagliga arbetet ska kunna bedrivas utan störningar. Den nya organisationen ska, tillsammans med engagerade medborgare, bli en motor för att locka fler människor att leva, studera, arbeta och turista här.

Vår nybildade region ska bli en plats som växer och utvecklas och som vi alla kan vara stolta över!

Björn Eriksson, regiondirektör

Region Jämtland Härjedalen.    Box 654   831 27 Östersund.    Telefon: 063-14 75 00.    E-post: region@regionjh.se