1 januari bildades vår region!

Som du ser har vi bytt ut landstingets och regionförbundets logotyper mot en ny.
Den här webbplatsen är under uppbyggnad och kommer att få en ny skepnad efter
sommaren.

När du klickar dig vidare från den här startsidan hittar du information från det som innan årsskiftet benämndes Jämtlands läns landsting och Regionförbundet Jämtlands län. Nu har dessa organisationer – tillsammans med delar av länsstyrelsen – bildat Region Jämtland Härjedalen.

Nyheter

 • 2015-01-29 08.52
  Medfinansiering av regionala utvecklingsfonden

  Region Jämtland Härjedalen är en av många aktörer som kan medfinansiera projekt inom EU:s regionala utvecklingsfond.
  ________________________________________________________________
 • Åtta sköterskor och läkare i en sjukhussal 2015-01-28 08.00
  Hundra år av psykiatrisk vård i Östersund

  Psykiatrin i Östersund har gått från att vara ett samhälle i samhället till en verksamhet som är öppen mot omvärlden. I dag är det 100 år sedan den första patienten togs emot på Fr...
  ________________________________________________________________
 • Nina Fållbäck-Svensson, hälso- och sjukvårdsdirektör och Ann-Marie Johansson (S), regionstyrelsens ordförande. 2015-01-26 13.30
  Miljardsatsning på cancerpatienter

  Region Jämtland Härjedalen är med i en nationell satsning där två miljarder kronor ska ge kortare väntetider och högre kvalitet inom cancervården.
  ________________________________________________________________
 • 2015-01-26 10.36
  Seminarium om Jämtlandsstråket 1 april

  Välkommen till ett spännande seminarium om utvecklingen efter stråket mellan Brunflo och Duved!
  ________________________________________________________________

Hej och välkommen...

Björn Eriksson

Björn Eriksson

… till Region Jämtland Härjedalens provisoriska webbplats!

Region Jämtland Härjedalens uppdrag är att bedriva modern hälso- och sjukvård med hög kvalitet, ansvara för den regionala utvecklingen, för företagsstöd och kultur, för utbildning och forskning och en hel del annat. Det är ett brett uppdrag och det kan vi klara nu när vi samlar kompetens från olika områden i samma organisation och ser till att dra åt samma håll.

Patienter inom hälso- och sjukvården kommer inte att märka någon skillnad från tidigare, personal och rutiner är desamma. I fortsättningen kommer dock kallelser och remissvar med mera från Region Jämtlands Härjedalen – inte från Jämtlands läns landsting.

Sammanslagningen av de olika verksamheterna sker stegvis för att det

dagliga arbetet ska kunna bedrivas utan störningar. Den nya organisationen ska, tillsammans med engagerade medborgare, bli en motor för att locka fler människor att leva, studera, arbeta och turista här.

Vår nybildade region ska bli en plats som växer och utvecklas och som vi alla kan vara stolta över!

Björn Eriksson, regiondirektör

Region Jämtland Härjedalen.    Box 654   831 27 Östersund.    Telefon: 063-14 75 00.    E-post: region@regionjh.se