Cellprovsveckan 16-21 maj 2016

Nyheter

 • En man och en kvinna ler in i kameran 2016-06-17 12.21
  Nytt arbetssätt för bättre arbetsmiljö

  Medicinenheten stod inför flera utmaningar och provade att införa ett nytt arbetssätt, som skiljer sig från det traditionella. Medarbetarna tycker att arbetsmiljön har blivit bättr...
  ________________________________________________________________
 • Två kvinnor i vårdkläder 2016-06-17 12.09
  Tydliga roller ger mindre stress och mer patienttid

  Det nya arbetssättet med tydliga ansvarsområden är positivt både för medarbetarna och patienterna på medicinenheten. Det tycker undersköterskan Ann-Sofie Ljungdahl och sjukskötersk...
  ________________________________________________________________
 • Kommissionen för jämlik hälsa 2016-06-13 13.58
  Konferens om jämlik hälsa den 21 september

  Kommissionen för jämlik hälsa kommer till Norrland. Du hälsas välkommen att delta vid kommissionens nedslag i Norrbotten för utbyte av kunskap och tankar kring arbetet för jämlik h...
  ________________________________________________________________
 • 2016-06-13 12.12
  Regionen fördjupar samarbetet med St Olavs Hospital i Trondheim

  Ledningen för St Olavs Hospital i Trondheim och ledningen i Region Jämtland Härjedalen är överens om att verka för ett fördjupat samarbete.  Det beslutades vid ett möte i Trondheim...
  ________________________________________________________________

Välkommen till Region Jämtland Härjedalen

Björn Eriksson

Björn Eriksson

I vår region ligger vi steget före och står aldrig stilla. Vi tänker nytt kring idrott, kultur och integration, blandar vilt och skapar ett kreativt flöde. Det gör oss till en av landets mest entreprenörsdrivna regioner. Forskningen frodas och klimatet är gott.

Region Jämtland Härjedalen ska, tillsammans med engagerade medborgare, bli en motor för att locka fler människor att leva, studera, arbeta och turista här.

Vår region ska bli en plats som växer och utvecklas och som vi alla kan vara stolta över!

 

Björn Eriksson, regiondirektör

 

 

Region Jämtland Härjedalen.    Box 654   831 27 Östersund.    Telefon: 063-14 75 00.    E-post: region@regionjh.se

jllwwwext2/192.168.1.69