Nyheter

 • Ann-Marie Johansson (S) 2015-03-02 15.57
  En konstig vinter!

  Det är sannerligen en underlig vinter vi har.
  Tråkig tycker jag som verkligen gillar vinter med snö och kyla. 

  ________________________________________________________________
 • Någon tvättar händerna över ett tvättställ. 2015-03-02 14.08
  Högsäsong för vinterkräksjuka

  Just nu har många i länet vinterkräksjuka. Det innebär att även sjukhuset löper ökad risk att få in vinterkräksjuka patienter eller anhöriga, som i sin tur kan smitta andra patient...
  ________________________________________________________________
 • En kvinna tittar in i kameran 2015-03-02 13.56
  En dag för allas lika värde

  Ett första steg för att skapa ett större engagemang för jämställdhet i Jämtland Härjedalen. Så beskriver Margareta Winberg arrangemanget Feminism för allas lika värde den 8 mars på...
  ________________________________________________________________
 • Två kvinnor står bredvid varandra i ett rum. De ler. Till vänster om dem syns ett skelett, närmare bestämt ryggradsdelen. 2015-02-27 08.00
  Smärtrehab ger hjälp när smärtan styr livet

  Smärta är ett komplext och växande problem i vårt samhälle, och inverkar på hur mycket de som har ont orkar arbeta och hur mycket sjukvård de konsumerar. Till smärtrehab på Remonth...
  ________________________________________________________________

Hej och välkommen...

Björn Eriksson

Björn Eriksson

… till Region Jämtland Härjedalens provisoriska webbplats!

Region Jämtland Härjedalens uppdrag är att bedriva modern hälso- och sjukvård med hög kvalitet, ansvara för den regionala utvecklingen, för företagsstöd och kultur, för utbildning och forskning och en hel del annat. Det är ett brett uppdrag och det kan vi klara nu när vi samlar kompetens från olika områden i samma organisation och ser till att dra åt samma håll.

Patienter inom hälso- och sjukvården kommer inte att märka någon skillnad från tidigare, personal och rutiner är desamma. I fortsättningen kommer dock kallelser och remissvar med mera från Region Jämtlands Härjedalen – inte från Jämtlands läns landsting.

Sammanslagningen av de olika verksamheterna sker stegvis för att det

dagliga arbetet ska kunna bedrivas utan störningar. Den nya organisationen ska, tillsammans med engagerade medborgare, bli en motor för att locka fler människor att leva, studera, arbeta och turista här.

Vår nybildade region ska bli en plats som växer och utvecklas och som vi alla kan vara stolta över!

Björn Eriksson, regiondirektör

Region Jämtland Härjedalen.    Box 654   831 27 Östersund.    Telefon: 063-14 75 00.    E-post: region@regionjh.se