Här kan du också få kontakt med din vårdcentral eller mottagning! Via 1177 Vårdguidens e-tjänster Mina vårdkontakter kan du ta kontakt med din vårdcentral eller mottagning för att till exempel boka och avboka tid, förnya recept och hjälpmedel eller se dina läkemedel. Vilka e-tjänster som erbjuds kan variera från mottagning till mottagning. Klicka här för att läsa mer!

Nyheter

 • Fyra av Region Jämtland Härjedalens kulturstipendiater, två män och två kvinnor, står leende bredvid varandra hållandes diplom och blombuketter. 2015-07-29 10.13
  Trädgårdspicknick med stipendieutdelning och jojk

  Region Jämtland Härjedalens kulturpristagare och stipendiater firades under tisdagskvällen när Länskulturen bjöd in till sin årliga Trädgårdspicknick på Gaaltije i Östersund.
  ________________________________________________________________
 • 2015-07-08 16.53
  Ring 1177 för råd och hjälp till vård

  Under sommaren är trycket högt inom såväl primärvården som mottagningarna på Östersunds sjukhus. Sommarstängda vårdplatser öppnas av och till för att kunna tillgodose de behov som ...
  ________________________________________________________________
 • En man tittar åt höger 2015-07-08 07.30
  Ett arbete för hela Region Jämtland Härjedalen

  En känsla av stolthet, samhörighet och av att alla arbetar mot samma mål. Det är målet för det värdegrundsarbete som Olle Christmansson leder. Här berättar han om sitt uppdrag.
  ________________________________________________________________
 • En kvinna med en rosa mössa 2015-07-07 14.12
  Sommarmössa för jämställdhet

  Möt sommaren i Region Jämtland Härjedalen med vår jämställdhetsmössa. Den rosa mössan gjorde succé när Region Jämtland Härjedalen arrangerade en dag för feminism och jämställdhet 8...
  ________________________________________________________________

Hej och välkommen...

Björn Eriksson

Björn Eriksson

… till Region Jämtland Härjedalens provisoriska webbplats!

Region Jämtland Härjedalens uppdrag är att bedriva modern hälso- och sjukvård med hög kvalitet, ansvara för den regionala utvecklingen, för företagsstöd och kultur, för utbildning och forskning och en hel del annat. Det är ett brett uppdrag och det kan vi klara nu när vi samlar kompetens från olika områden i samma organisation och ser till att dra åt samma håll.

Patienter inom hälso- och sjukvården kommer inte att märka någon skillnad från tidigare, personal och rutiner är desamma. I fortsättningen kommer dock kallelser och remissvar med mera från Region Jämtlands Härjedalen – inte från Jämtlands läns landsting.

Sammanslagningen av de olika verksamheterna sker stegvis för att det

dagliga arbetet ska kunna bedrivas utan störningar. Den nya organisationen ska, tillsammans med engagerade medborgare, bli en motor för att locka fler människor att leva, studera, arbeta och turista här.

Vår nybildade region ska bli en plats som växer och utvecklas och som vi alla kan vara stolta över!

Björn Eriksson, regiondirektör

Region Jämtland Härjedalen.    Box 654   831 27 Östersund.    Telefon: 063-14 75 00.    E-post: region@regionjh.se