Vaccinera dig mot säsongsinfluensan! Influensa drabbar tusentals länsbor varje vinter. Den kan i sin tur leda till svåra komplikationer. Ett enkelt, säkert och effektivt skydd är att vaccinera sig.
Skydda antibiotikan

Nyheter

 • En människa som får en vaccination i överarmen. 2015-11-24 15.04
  Trångbodda asylsökande erbjuds gratis vaccinering mot influensa

  Flyktingar, asylsökande och migranter som är särskilt trångbodda kommer att erbjudas gratis vaccination mot influensan. Människor som lever särskilt trångbott löper ökad risk att s...
  ________________________________________________________________
 • Fullmäktigesammanträde 2015-11-24 08.45
  Region Jämtland Härjedalens fullmäktige.

  Tisdag 24 och onsdag 25 november webbsänds Region Jämtland Härjedalens fullmäktigesammanträde.Några ärenden som kommer att tas upp är:
  • Ändring i den politiska organisationen på grun...

  ________________________________________________________________
 • Tre personer diskuterar 2015-11-23 13.32
  En vecka med patientsäkerheten i fokus

  Patientsäkerhet handlar om att ingen patient ska skadas i vården. Det är en del av Region Jämtland Härjedalens arbete varje dag, men den här veckan lyfter vi patientsäkerheten lite...
  ________________________________________________________________
 • 2015-11-20 15.00
  Region Jämtland Härjedalen följer det skärpta säkerhetsläget

  Region Jämtland Härjedalen har haft ett möte i eftermiddag i för att stämma av läget med anledning av det skärpta säkerhetsläget i Sverige, samt identifiera om det finns behov utöv...
  ________________________________________________________________

Hej och välkommen...

Björn Eriksson

Björn Eriksson

… till Region Jämtland Härjedalens provisoriska webbplats!

Region Jämtland Härjedalens uppdrag är att bedriva modern hälso- och sjukvård med hög kvalitet, ansvara för den regionala utvecklingen, för företagsstöd och kultur, för utbildning och forskning och en hel del annat. Det är ett brett uppdrag och det kan vi klara nu när vi samlar kompetens från olika områden i samma organisation och ser till att dra åt samma håll.

Patienter inom hälso- och sjukvården kommer inte att märka någon skillnad från tidigare, personal och rutiner är desamma. I fortsättningen kommer dock kallelser och remissvar med mera från Region Jämtlands Härjedalen – inte från Jämtlands läns landsting.

Sammanslagningen av de olika verksamheterna sker stegvis för att det

dagliga arbetet ska kunna bedrivas utan störningar. Den nya organisationen ska, tillsammans med engagerade medborgare, bli en motor för att locka fler människor att leva, studera, arbeta och turista här.

Vår nybildade region ska bli en plats som växer och utvecklas och som vi alla kan vara stolta över!

Björn Eriksson, regiondirektör

Region Jämtland Härjedalen.    Box 654   831 27 Östersund.    Telefon: 063-14 75 00.    E-post: region@regionjh.se