Ditt beslut kan rädda liv! Kan du tänka dig att ta emot ett nytt organ om du blir sjuk? Då kanske du också kan tänka dig att bli donator? Gör ditt beslut känt, registrera dig på www.livsviktigt.se

Nyheter

 • Stefan Nilsson 2016-08-22 08.58
  Klimatråd Jämtlands län – workshop 16 september 2016

  Hur gör vi det trendigt att ställa om? Till vår hjälp under denna workshop har vi en grupp studenter från Mittuniversitetet, som arbetat med att försöka finna kreativa lösningar ti...
  ________________________________________________________________
 • 2016-08-17 13.35
  Sök pengar för ditt arbete mot sexuellt överförbara infektioner

  Vill du arbeta med förebyggande insatser mot hiv/aids och andra sexuellt överförbara infektioner (STI)? Då kan du som är verksam inom regionen, kommun eller ideell organisation sök...
  ________________________________________________________________
 • 2016-08-17 09.08
  Deltagare från alla världsdelar till Unescos möte i Östersund

  Hittills har nära 100 av de totalt 116 städer som ingår i Unesco’s Creative Cities Network anmält sig till årsmötet i Östersund i september. Städer från alla världsdelar finns repr...
  ________________________________________________________________
 • Vy över åhörare i en hörsal 2016-08-16 15.10
  Lyssna på de öppna delarna av regionstyrelsens sammanträde

  Vi jobbar självfallet för att höja kvaliteten på vården och samtidigt bli effektivare. På regionstyrelsens kommande möte berörs det på olika sätt. Delar av mötet är öppet för alla ...
  ________________________________________________________________
 • 2016-08-16 13.30
  Vill du göra praktik i Bryssel?


  Mid Sweden European Office, Jämtland Härjedalen och Västernorrlands läns representationskontor i Bryssel, söker en praktikant för höstterminen 2016. Praktiken riktar sig till stude...
  ________________________________________________________________
 • 2016-08-16 10.18
  Kulturattack 2016


  Kulturattack är en återkommande inspirations- och utbudsdag för personal i grundskola och förskoleklass, skolledare, rektorer, politiker, tjänstepersoner inom kultur och skola samt...
  ________________________________________________________________
 • 2016-08-16 10.15
  Kulturting 2016


  Kulturtinget är en årlig höjdpunkt och återkommande mötesplats för kulturutövare, föreningar, tjänstepersoner, politiker och andra intresserade i Jämtland Härjedalen och Västernorr...
  ________________________________________________________________
 • Bild på elbuss 2016-08-01 15.56
  Kollektivtrafik till Brittsbo genom satsning på elbussar

  Nu tas nästa steg mot elbusstrafik i Östersunds kommun. Bygglovet för en busshållplats i Brittsbo har lämnats in.
  ________________________________________________________________

Välkommen till Region Jämtland Härjedalen

Björn Eriksson

Björn Eriksson

I vår region ligger vi steget före och står aldrig stilla. Vi tänker nytt kring idrott, kultur och integration, blandar vilt och skapar ett kreativt flöde. Det gör oss till en av landets mest entreprenörsdrivna regioner. Forskningen frodas och klimatet är gott.

Region Jämtland Härjedalen ska, tillsammans med engagerade medborgare, bli en motor för att locka fler människor att leva, studera, arbeta och turista här.

Vår region ska bli en plats som växer och utvecklas och som vi alla kan vara stolta över!

 

Björn Eriksson, regiondirektör

 

 

Region Jämtland Härjedalen.    Box 654   831 27 Östersund.    Telefon: 063-14 75 00.    E-post: region@regionjh.se

jllwwwext2/192.168.1.69