Nyheter

 • Fyra kvinnor står på gräsplätt 2015-10-08 11.44
  "Allt går ut på livskvalitet"

  Sedan ett år tillbaka arbetar teamet för geriatriskt stöd med vårdpersonal i länet. Målet är att tillsammans stötta de mest sjuka äldre till ett bättre liv.
  ________________________________________________________________
 • Ingela Bäckström, forskare på Kvalitetsteknik, Mittuniversitetet 2015-10-08 08.59
  Region Jämtland Härjedalen samskapar med Cleveland

  Global uppvärmning, människor på flykt och minskade offentliga ekonomiska resurser. Hur hittar vi hållbara lösningar på de nya samhällsutmaningar vi står inför? Hur lyckas vi bygga...
  ________________________________________________________________
 • Järnvägsbanken Stora Helvetet 2015-10-07 15.42
  Järnvägsbanken Stora Helvetet ersätts med bro

  Trafikverket  har meddelat att man tagit beslut om finansiering för att gå vidare med alternativet att bygga en bro som ska ersätta den nuvarande järnvägsbanken Stora Helvetet på M...
  ________________________________________________________________
 • Ann-Marie Johansson (S) 2015-10-05 12.20
  Arbetsätt, ekonomi och regional tillväxt i fokus

  Tre ärenden som beskriver områden som Region Jämtland Härjedalen har i fokus vill jag nämna från regionstyrelsen. Alla tre ska gå vidare och beslutas av regionfullmäktige i slutet ...
  ________________________________________________________________

Hej och välkommen...

Björn Eriksson

Björn Eriksson

… till Region Jämtland Härjedalens provisoriska webbplats!

Region Jämtland Härjedalens uppdrag är att bedriva modern hälso- och sjukvård med hög kvalitet, ansvara för den regionala utvecklingen, för företagsstöd och kultur, för utbildning och forskning och en hel del annat. Det är ett brett uppdrag och det kan vi klara nu när vi samlar kompetens från olika områden i samma organisation och ser till att dra åt samma håll.

Patienter inom hälso- och sjukvården kommer inte att märka någon skillnad från tidigare, personal och rutiner är desamma. I fortsättningen kommer dock kallelser och remissvar med mera från Region Jämtlands Härjedalen – inte från Jämtlands läns landsting.

Sammanslagningen av de olika verksamheterna sker stegvis för att det

dagliga arbetet ska kunna bedrivas utan störningar. Den nya organisationen ska, tillsammans med engagerade medborgare, bli en motor för att locka fler människor att leva, studera, arbeta och turista här.

Vår nybildade region ska bli en plats som växer och utvecklas och som vi alla kan vara stolta över!

Björn Eriksson, regiondirektör

Region Jämtland Härjedalen.    Box 654   831 27 Östersund.    Telefon: 063-14 75 00.    E-post: region@regionjh.se